Siirry sisältöön

Keskeiset käsitteet

Ingressi on lyhyt ja ytimekäs sisällön esittely, joka näytetään sivun alussa heti pääotsikon jälkeen.

Tietovaranto

Viranomaisen tehtävien hoidossa tai muussa toiminnassa syntyvä looginen tietokokonaisuus. Viranomaisen tehtävien hoidossa ja toiminnassa käytettävä, erilaisia ja teknisesti eri muotoisia tietoaineistoja sisältävä kokonaisuus voi koostua tietojärjestelmässä tai tietokannassa olevista tiedoista, tai muusta aineistosta, kuten paperiasiakirjoista. Useita tietoaineistoja sisältäviä loogisia tietovarantoja ovat esimerkiksi väestötietojärjestelmässä olevat henkilö-, rakennus- ja huoneistotiedot, joista muodostuu väestötietovaranto tai kiinteistötietojärjestelmässä olevat tiedot kiinteistöistä (kiinteistörekisteri) sekä lainhuuto- ja kiinnitystiedoista (lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri), joista muodostuu kiinteistötietovaranto.

Rekisteri

Viranomaisen tehtävien hoidossa tai muussa toiminnassa syntyvä looginen, luettelomainen, samansisältöisten tietojen kokonaisuus.

Tietoryhmä

Tietoaineistossa esiintyvät aineistokokonaisuudet, jotka voidaan sisältönsä mukaan eritellä ryhmiin erilaisilla kriteereillä (esim. henkilötiedot).

Tietoaineisto

Asiakirjoista ja muista vastaavista tiedoista muodostuva tiettyyn viranomaisen tehtävään tai palveluun liittyvä samansisältöinen tietokokonaisuus.

Tietojärjestelmä

Tietojenkäsittelylaitteista, ohjelmistoista ja muusta tietojenkäsittelystä.