Siirry sisältöön

Asiarekisterin tietojärjestelmät

Asiakirjajulkisuuskuvauksessa on tiedot niistä Helsingin kaupungin tietojärjestelmistä, jotka sisältävät asiarekisteriin tai palvelujen tiedonhallintaan kuuluvia tietoja.

Tässä listauksessa on kuvattuna ne tietojärjestelmät ja rekisterit, jotka yhdessä tuottavat tietoaineistoja Helsingin kaupungin asiarekisteriin. Helsingin kaupungin asiarekisteri on rekisteri vireille tulleista asioista, niiden käsittelyvaiheista ja niihin liittyvistä asiakirjoista. Asiarekisterin ulkopuolisista tietojärjestelmistä on kuvaukset tietovarantojen yhteydessä.

 

Organisaatio ja päätöksenteon tietojärjestelmät

Asianhallintajärjestelmä

Tietojärjestelmän kuvaus: Kaupungin yhteinen asianhallinnan ja päätösasiakirjojen hallinnan järjestelmä, päätöstietojen ylläpito
Omistaja: Kaupunginkanslia, hallinto-osasto
Käyttäjät: Koko organisaatio

Oikeuspalvelujen tietojärjestelmä/Perintärekisteri

Kuvaus tietojärjestelmästä: Oikeuspalvelujen toimeksiannot ja perintäsaatavien hallinnointi
Omistaja: Kaupunginkanslia, hallinto-osasto, oikeuspalvelut
Käyttäjät: Oikeuspalveluiden toimeksiantoja hoitavat henkilöt

 

Henkilöstöhallinnon järjestelmät/Henkilöstörekisteri

Henkilöstö- ja palkkahallinnon tietojärjestelmä

Tietojärjestelmän kuvaus: Kaupungin yhteinen henkilöstö- ja palkkahallinnon järjestelmä
Omistaja: Kaupunginkanslia, henkilöstöosasto
Käyttäjät: Koko organisaatio

Henkilöstön rekrytointijärjestelmä/Rekrytoinnin rekisteri

Tietojärjestelmän kuvaus: Kaupungin henkilöstön rekrytointijärjestelmä
Omistaja: Kaupunginkanslia, henkilöstöosasto
Käyttäjät: Koko organisaatio

Sopimusten hallintajärjestelmä

Sopimushallintajärjestelmä

Tietojärjestelmän kuvaus: Kaupungin yhteinen sopimusten hallintajärjestelmä
Omistaja: Kaupunginkanslia, talous- ja suunnitteluosasto
Käyttäjät: Koko organisaatio

Taloushallinnon tietojärjestelmät

Käyttöomaisuuden hallintajärjestelmä

Tietojärjestelmän kuvaus: Toiminnanohjausjärjestelmä: käyttöoikeushallinta ja käyttöomaisuusrekisteri, jossa on kuvattu kiinteät laitteet, rakennukset, kalusteet yms.
Omistaja: Taloushallintopalveluliikelaitos (Talpa)
Käyttäjät: Taloushallintopalveluliikelaitos (Talpa)

Kasvatuksen ja koulutuksen tietojärjestelmät

Ammatillisen koulutuksen opintohallintojärjestelmä

Tietojärjestelmän kuvaus: Ammatillisen koulutuksen osaamiskeskuksen opintohallintojärjestelmä
Omistaja: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Käyttäjät: Stadin ammattiopiston henkilöstö ja opiskelijat sekä opiskelijoiden huoltajat.

Digitaalisten oppimisympäristöjen tietojärjestelmäkokonaisuudet

Tietojärjestelmän kuvaus: Sähköiset oppisalustat, mobiilisovellukset, appletit sekä sosiaalisen median alustat
Omistaja: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Käyttäjät: Opetushenkilöstö, oppilaat ja opiskelijat, ICT-ylläpito ja tuki

Koko toimialan asiakas- ja opintohallinnon järjestelmä

Tietojärjestelmän kuvaus: Koko kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asiakas- ja oppilashallinnan tietojärjestelmä
Omistaja: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Käyttäjät: Toimialan asiakas- ja opintohallinto, asiakkaat, oppilaat, opiskelijat ja heidän huoltajansa

Oppilas- ja opiskelijahuollon tietojärjestelmä

Tietojärjestelmän  kuvaus:  Henkilöstön tiedot, hoitohakemukset, suunnitelmat, toteumat, hoitopaikat ja laskutustiedot
Omistaja: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Käyttäjät: Esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen yksilökohtaisen oppilas- ja opiskelijahuollon kuraattorit ja psykologit

Oppisopimuskoulutuksen tietojärjestelmä

Tietojärjestelmän kuvaus: Oppisopimuskoulutussopimukset, työpaikat, työnantajat ja henkilöstö
Omistaja: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Käyttäjät: Oppisopimuskoulutuksen opintohallintohenkilöstö, työpaikkakouluttajat, työnantajat ja opiskelijat

Perusopetuksen ja lukioiden opintohallinto

Tietojärjestelmän kuvaus: Perusopetuksen ja lukioiden oppilashallinta, lukujärjestykset sekä viestintä koulun ja kodin välillä
Omistaja: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Käyttäjät: Opintohallintohenkilöstö, opettajat, oppilaat, opiskelijat ja heidän huoltajansa

Toimialan tilojen varausjärjestelmä

Tietojärjestelmän kuvaus: Toimialan tilojen käyttösopimukset
Omistaja: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Käyttäjät: Tilahallinnon virkailijat, henkilöasiakkaat sekä yhteisöjen yhteyshenkilöt

Työväenopistojen opintohallintojärjestelmä

Tietojärjestelmän kuvaus: Opetuksen oppilashallinta, lukujärjestykset sekä viestintä koulujen ja opiskelijoiden välillä
Omistaja: Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kansalais- ja työväenopistot
Käyttäjät: Hallintohenkilöstö, opettajat, opiskelijat ja hakijat

Sidosryhmien tietojärjestelmät

Avustusrekisteri/avustusjärjestelmä

Järjestelmän kuvaus: Kaupungin yhteinen avustusten hallintajärjestelmä, järjestöjen avustushakemusten jättäminen ja niiden sähköinen käsittely
Omistaja: Kaupunginkanslia, talous- ja suunnitteluosasto
Käyttäjät: Koko organisaatio ja sidosryhmät

Hankintojen kilpailutusjärjestelmä

Tietojärjestelmän kuvaus: Kaupungin yhteinen hankintojen kilpailutusjärjestelmä
Omistaja: Kaupunginkanslia, talous- ja suunnitteluosasto
Käyttäjät: Koko organisaatio

Sidonnaisuusilmoitukset/Sidonnaisuusrekisteri

Tietojärjestelmän kuvaus: Kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden  sidonnaisuusilmoitukset. Rekisterin tiedot on tallennettu asianhallintajärjestelmään.
Omistaja: Tarkastusvirasto
Käyttäjät: Tarkastusvirasto

Turvallisuus

Onnettomuusriski-ilmoitukset/toimenpiderekisteri

Tietojärjestelmän kuvaus: Pelastuslaitoksen onnettomuusriski-ilmoitukset
Omistaja: Pelastuslaitos
Käyttäjät: Pelastuslaitos

Palotarkastusjärjestelmä

Tietojärjestelmän kuvaus: Palotarkastusraportit
Omistaja: Pelastuslaitos
Käyttäjät: Pelastuslaitos

Kaupunkiympäristön tietojärjestelmät

Alueidenkäytön lupien ja tapahtumanhallintajärjestelmä

Tietojärjestelmän kuvaus: Tapahtumahallintajärjestelmä alueiden käytön lupia varten
Omistaja: Kaupunkiympäristön toimiala
Käyttäjät: Tapahtumien järjestämisestä vastaavat kaupungin työntekijät

Asemakaavatietojen hallintajärjestelmät

Tietojärjestelmän kuvaus: Useita eri järjestelmiä esim. Kuntarekisterin eri osa-ohjelmistot, joilla säädellään rakennusten ja kiinteistöjen kaavamääräyksiä, rakennuskieltoja sekä rakennuslupien myöntämistä, rakentamisen aikaista valvontaa, jatkuvaa valvontaa ja päätösten valmistelua
Omistaja: Kaupunkiympäristön toimiala
Käyttäjät: Kanslaiset sekä asemakaavoituksesta, rakennusten ja kiinteistöjen kaavamääräyksistä vastaavat viranomaiset

Asiakkuuden- ja kiinteistönhallintajärjestelmä

Tietojärjestelmän kuvaus: Kaupungin omistamat vuokra-asunnot
Omistaja: Kaupunkiympäristön toimiala
Käyttäjät: Kaupungin vuokra-asuntoasioiden käsittelystä vastaavat

Asumisoikeusasuntojärjestelmä

Tietojärjestelmän kuvaus: Asumisoikeusasuntojen hakijoiden järjestysnumeroiden antaminen ja asukkaiden valinta
Omistaja: Kaupunkiympäristön toimiala / vuoden 2022 loppuun asti, jonka jälkeen toiminta siirtyy Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA)
Käyttäjät: Kaupungin ASO -asioiden käsittelijät

Eläinten, kasvien ja rehun sekä eläin-, luomu-, kasvi- ja puutuotteiden jäljitettävyys ja valvonta.

Tietojärjestelmän kuvaus: Ruokaviraston tarjomia sähköisiäpalveluja (esim. eläinrekisterit, Minun Maatilani)
Omistaja: Ruokavirasto/ Kaupunkiympäristön toimiala
Käyttäjät: Kansalaiset, ympäristöterveydenhuollon lakisääteisistä vastaavat viranomaiset

Hitas-asuntojen -järjestelmä

Tietojärjestelmän kuvaus: Hitas-taloyhtiöiden ja huoneistotietojen ylläpito ja -enimmäishinnan laskeminen
Omistaja: Kaupunkiympäristön toimiala
Käyttäjät: Hitas -asioiden valmistelijat ja käsittelijät

Maanvuokrausjärjestelmä

Tietojärjestelmän kuvaus: Alueiden vuokrauksen hallintajärjestelmä
Omistaja: Kaupunkiympäristön toimiala
Käyttäjät: Maanvuokrauksesta vastaavat viranomaiset

Osoiterekisteri

Tietojärjestelmän kuvaus: Kuntarekisterin osaohjelma
Omistaja: Kaupunkiympäristön toimiala
Käyttäjät: Koko organisaatio

Pysäköinnin tietojärjestelmä

Tietojärjestelmän kuvaus: Pysäköintivirhemaksujen, suoritettavien siirtojen, varastoitujen ajoneuvojen ja myönnettyjen pysäköintitunnusten hallinta
Omistaja: Kaupunkiympäristön toimiala
Käyttäjät: Kaupungin pysäköinnin suunnittelijat, pysäköintivirhemaksujen käyttäjät

Rakennuslupien käsittelyjärjestelmä

Tietojärjestelmän kuvaus: Rakennusvalvonnan kuntarekisteriosa-ohjelma. Lupapiste.fi.
Omistaja: Kaupunkiympäristön toimiala/ Valtakunnallinen palvelu
Käyttäjät: Kansalaiset sekä rakennusvalvonnan ja rakentamisen ammattilaiset

Rakennusvalvonta

Tietojärjestelmän kuvaus: Rakennusvalvonnan kuntarekisteriosa-ohjelma
Omistaja: Kaupunkiympäristön toimiala
Käyttäjät: Rakennusvalvonnan ammattilaiset

Sähköinen arkistointi

Tietojärjestelmän kuvaus: Asuntopalvelun asiakirjat, laskelmat, kauppakirjat
Omistaja: Kaupunkiympäristön toimiala
Käyttäjät: Asuntopalveluyksikön ammattilaiset

Tarkastajajärjestelmä

Tietojärjestelmän kuvaus: Käytetään apuna ympäristö- ja ympäristöterveysvalvonnan lakisääteisten viranomaistehtävien hoitamisessa ja palveluiden tuottamisessa
Omistaja: Kaupunkiympäristön toimiala
Käyttäjät: Ympäristö- ja ympäristöterveysvalvonnan ammattilaiset

Tilavuokrausten hallintajärjestelmä

Tietojärjestelmän kuvaus: Kiinteistöhallinnon järjestelmä; Vuokrarekisterin osa, investointihankkeet
Omistaja: Kaupunkiympäristön toimiala
Käyttäjät: Rakennetun omaisuuden hallinnasta vastaavat viranomaiset

Tupakkaluparekisteri

Tietovarannon/rekisterin kuvaus: Tupakkalain mukaiset valvontatehtävät kunnissa
Omistaja: Ruokavirasto/ Kaupunkiympäristön toimiala
Käyttäjät: Tupakkalain valvonnasta vastaavat viranomaiset

Yleisten alueiden ja tontinmuodostustoimitus -järjestelmä

Tietojärjestelmän kuvaus: Kaava-arkisto ja tonttijaot
Omistaja: Kaupunkiympäristön toimiala
Käyttäjät: Tonttijaosta vastaavat viranomaiset

Ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmä

Tietojärjestelmän kuvaus: Ympäristöterveydenhuollon valvontatietoja esim. uimarantojen ja allasvesinäytteet
Omistaja: Ruokavirasto
Käyttäjät: Kuntien viranomaiset

Kulttuuri- ja vapaa-ajan tietojärjestelmät

Erityisuimakorttirekisteri

Tietovarannon/rekisterin kuvaus: Maksualennuksen myöntäminen uimakortin hinnasta terveysperusteisesti
Omistaja: Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Käyttäjät: Erityisuimakorttien hakemusten käsittelystä vastaavat ammattilaiset

Kulttuurikeskusten toiminnanohjausjärjestelmä

Tietojärjestelmän kuvaus: Tilaisuuksien ja kurssienhallinta, tilavaraukset ja ilmoittautumiset
Omistaja: Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Käyttäjät: Kulttuurikeskusten henkilökunta

Nuorten aloitejärjestelmä

Tietojärjestelmän kuvaus: Nuorten ideoiden ja ehdotusten kerääminen, kommentointi ja äänestäminen ja säilytys
Omistaja: Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Käyttäjät: Nuorten Ruuti-toiminta

Nuorten kesäsetelirekisteri

Tietovarannon/rekisterin kuvaus: Nuorten palvelujen kesätyösetelirekisteri
Omistaja: Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Käyttäjät: Nuorten kesätyöpalvelut

Terveysturvallisuusilmoitukset

Tietojärjestelmän kuvaus: Terveydensuojelulainmukaiset ilmoitukset esim. liikuntapaikat ja majoituspalvelut
Omistaja: Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Käyttäjät: Palvelujen tarjoajat ja ilmoitusten käsittelystä vastaavat viranomaiset

Sosiaali- ja terveystoimialan tietojärjestelmät

Asiakas- ja potilastietojärjestelmä (APOTTI)

Tietojärjestelmän kuvaus: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastiedot. Käytetään perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, suun terveydenhuollossa ja kotihoidossa sekä sosiaalihuollossa.
Omistaja: Sosiaali- ja terveystoimiala
Käyttäjät: Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, suun terveydenhuollon, kotihoidon ja sosiaalihuollon ammattilaiset

Lastenvalvojan asiakastietojärjestelmä

Tietojärjestelmän kuvaus: Perheoikeudellisten asioiden asiakkuudet ja asianhallinta. Perheoikeudellisten asioiden asiakkuus ja asianhallinta. Toiminnallisuuksia mm. isyyden/äitiyden vahvistaminen, huolto- ja tapaamisoikeusasiat, valvotut tapaamiset ja adoptioneuvonta.
Omistaja: Sosiaali- ja terveystoimiala
Käyttäjät: Perheoikeudellisten palvelujen ammattilaiset