Siirry sisältöön

Tietopyynnön tekeminen asiakirjasta, joka on tuotettu pelastustoimen tietovarantoihin

Tietopyyntöjen tekeminen pelastustoimen tietovarannon asiakirjoihin

Helsingin kaupungin pelastuslaitos sijaitsee osoitteessa: Agricolankatu 15, 00530 Helsinki.

Yhteydenotot:

Helsingin kaupungin kirjaamo käsittelee pelastuslaitokselle ja pelastuslautakunnalle saapuvat ja lähtevät viralliset postit. Pyydämme lähettämään kaikki viralliset postilähetykset kirjaamoon.

                          Lisätietoja: https://www.hel.fi/pela/fi/palaute/

Esimerkkejä tietopyynnön tekemisestä asiakirjasta, joka on tuotettu pelastuslaitoksen tietovarantoon:

  1. Pelastuslaitoksen ensihoidon tietovaranto:
  2. Tietojärjestelmä: Pelastustoiminnan järjestelmäkokonaisuus
  3. Esimerkki hakutekijöistä: Potilaan ensihoitokertomus.
  4. Tietopyyntö kohdistetaan kirjaamoon. Ole yhteydessä kirjaamoon puhelimitse, sähköpostitse tai jätä sähköinen tai kirjallinen tietopyyntö Helsingin kaupungin kirjaamoon, josta pyyntö kohdennetaan edelleen tietojärjestelmästä vastaavaan yksikköön.

  1. Pelastuslaitoksen onnettomuuksien ennaltaehkäisyn tietovaranto:
  2. Tietojärjestelmä: Pelastustoiminnan järjestelmäkokonaisuus
  3. Esimerkki hakutekijöistä: Paloturvallisuus/ palotarkastuslausunto
  4. Lisätietoja palotarkastuksesta saa valvontakohteen vastuutarkastajalta, Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen Internetsivuilta osoitteesta www.hel.fi/palotarkastus tai arkisin klo 08.30–15.30 puhelinnumerosta (09) 31031203 (päivystävä palotarkastaja).
  5. Suoritetuista palotarkastuksista Pelastuslaitos toivoo kohteen palotarkastuksesta vastaavalta asianomaiselta palautetta tarkastuksesta ja pöytäkirjasta tämän linkin kautta.

Asiasanat

ensihoito
palotarkastus