Siirry sisältöön

Tietopyynnön tekeminen asiakirjasta, joka on tuotettu kasvatuksen ja koulutuksen (Kasko) toimialan tietovarantoihin

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinto toimii osoitteessa: Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki, puhelinnumero: 09 310 8600

Kirjalliset yhteydenotot:
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
PL 51300
00099 Helsingin kaupunki

Sähköiset yhteydenotot (ei tietopyyntöjä) lomakkeella.

Sähköiset tietopyynnöt ja pyynnöt tiedon oikaisuun: kaupungin asiointiportaali https://asiointi.hel.fi

Lisätietoja: https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/yhteystiedot-ja-palaute/

Esimerkkejä tietopyynnön tekemisestä tietojärjestelmään, joka tuottaa tietoa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietovarantoihin.

 1. Tietopyyntö oppisopimuskoulutusasiakirjaan, jotka on tuotettu Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön tietovarantoon:
 2. Tietojärjestelmä: Oppisopimusten hallintajärjestelmä
 3. Esimerkkejä hakutekijöistä: Oppisopimusopiskelijan tiedot, opiskelijan oppisopimuskoulutukseen liittyvät tiedot, kouluttavien työnantajien tiedot, yhteistyöoppilaitosten tiedot.
 4. Sähköiset tietopyynnöt: Kaupungin asiointiportaali https://asiointi.hel.fi
 5. Kirjalliset tietopyynnöt: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Stadin ammatti- ja aikuisopisto / Työelämä- ja oppisopimuspalvelut, PL 51309 (Teollisuuskatu 23), 00099 Helsingin kaupunki

 1. Tietopyyntö asiakirjaan, joka on tuotettu perusopetuksen tietovarannon esi- ja perusopetuksen oppilashuollon kuraattorien yksilökohtaiseen rekisteriin:
 2. Tietojärjestelmä: Oppilashuollon järjestelmä
 3. Esimerkkejä hakutekijöistä: Työntekijän nimi, asiakkaan henkilötiedot, huoltajien tiedot, koulunkäyntitiedot, yhteistyötahot, asiakirjaliikenne, asiakaskertomus.
 4. Sähköiset tietopyynnöt ja pyynnöt tiedon oikaisuun: kaupungin asiointiportaali https://asiointi.hel.fi
 5. Kirjalliset tietopyynnöt: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, PL 51300 (Töysänkatu 2D), 00099 Helsingin kaupunki

 1. Tietopyyntö asiakirjaan, joka on tuotettu tilojen asukaskäytön asiakasrekisteriin ja sisältyy kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinnon tietovarantoon:
 2. Tietojärjestelmä: Ajan- ja tilavarausjärjestelmä
 3. Hakutekijät: Rekisteröidyt henkilöasiakkaat sekä seurojen ja yhteisöjen vastuuhenkilöiden yhteystiedot.
 4. Sähköiset tietopyynnöt: kaupungin asiointiportaali https://asiointi.hel.fi  
 5. Kirjalliset tietopyynnöt: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala/tilapalvelut, PL 51300 (Töysänkatu 2D), 00099 Helsingin kaupunki