Siirry sisältöön

Tietopyynnön tekeminen asiakirjasta, joka on tuotettu kaupunkiympäristön toimialan (Kymp) tietovarantoihin

Kaupunkiympäristön toimiala
Postiosoite: PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki   
Käyntiosoite: Työpajankatu 8 (avoinna arkisin 8–16)
Vaihde: 09 310 2611 (arkisin 8–16)

Sähköiset yhteydenotot: kaupunkiymparisto@hel.fi

Lisätietoja: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/ 

  1. Tietopyyntö asiakirjaan, joka on tuotettu kaupunkiympäristön Maankäytön suunnittelu ja päätöstieto -tietovarantoon:
  2. Tietojärjestelmä: Projektinhallintajärjestelmä
  3. Hakutekijät: Rekisteröidyn yhteystiedot
  4. Tietopyynnöt: Kaupunkiympäristön toimiala, Työpajankatu 8, PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki

  1. Tietopyyntö asiakirjaan, joka tuotettu kaupunkiympäristön Mittaus-, anturi- ja kartoitustietovarannon -tietovarantoon kuuluvaan Maa- ja vesiomaisuuden hallintatieto -tietovarannon luontotietorekisteriin:
  2. Tietojärjestelmä: Luontotietojärjestelmä
  3. Hakutekijät: Havainnoitsijan etunimi ja sukunimi sekä mahdollinen erityislajintuntemus.
  4. Tietopyynnöt: Kaupunkiympäristön toimiala, Työpajankatu 8, PL 58235, 00099 Helsingin kaupunki