Asiarekisterin tietojärjestelmät

Asiakirjajulkisuuskuvauksessa on tiedot niistä Helsingin kaupungin tietojärjestelmistä, jotka sisältävät asiarekisteriin tai palvelujen tiedonhallintaan kuuluvia tietoja.Tässä listauksessa on kuvattuna ne tietojärjestelmät ja rekisterit, jotka yhdessä tuottavat tietoaineistoja Helsingin kaupungin asiarekisteriin. Helsingin kaupungin asiarekisteri on rekisteri vireille tulleista asioista, niiden käsittelyvaiheista ja niihin liittyvistä asiakirjoista. Asiarekisterin ulkopuolisista tietojärjestelmistä on kuvaukset tietovarantojen yhteydessä.

Organisaatio ja päätöksenteon tietojärjestelmät

Henkilöstöhallinnon järjestelmät/Henkilöstörekisteri

Sopimusten hallintajärjestelmä

Taloushallinnon tietojärjestelmät

Kasvatuksen ja koulutuksen tietojärjestelmät

Sidosryhmien tietojärjestelmät

Turvallisuus

Kaupunkiympäristön tietojärjestelmät

Kulttuuri- ja vapaa-ajan tietojärjestelmät

Sosiaali- ja terveystoimialan tietojärjestelmät