Liikelaitokset

Kaupungin liikelaitoksia ovat palvelukeskusliikelaitos (Palvelukeskus Helsinki), rakentamispalveluliikelaitos (Stara), taloushallintopalveluliikelaitos (Talpa) ja työterveysliikelaitos (Työterveys Helsinki). Liikelaitokset kuuluvat keskushallintoon.