Kaupunkiympäristön toimialan tietovarannot

Kaupunkiympäristön toimiala (Kymp) huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista. Toimialan toimintaa ohjaa ja valvoo kaupunkiympäristölautakunta jaostoineen.

Kaupunkiympäristön toimialalla on kolme palvelukokonaisuutta ja toimialan hallinto: maankäyttö ja kaupunkirakenne, rakennukset ja yleiset alueet sekä palvelut ja luvat.

Kaupunkiympäristön toimiala julkaisee tehtäväkenttäänsä liittyviä raportteja, tutkimuksia, selvityksiä, esitteitä ja oppaita. Toimialan sähköiset julkaisut löytyvät kaupungin internetsivuilta. Paikkatietopalvelu osoitteessa kartta.hel.fi sisältää tietoa kaupunkiympäristön kohteista, ja sen kautta voi etsiä tietoa myös sijaintilähtöisesti. Helsinki Region Infoshare- eli hri.fi-palvelusta löytää tietoa toimialan avoimista datoista ja rajapinnoista. Asiakirjajulkisuuskuvauksessa on myös listaus avoimista rajapinnoista.

Toimialan viranhaltijapäätökset ja kaupunkiympäristölautakunnan asiakirjat löytyvät kaupungin internetsivuilta.

Kaupunkiympäristön toimialan tietovarantojen käyttötarkoitus

Kaupunkiympäristön tietovarantoihin kuuluvat maankäytön suunnittelu- ja päätöstietovaranto, maa- ja vesiomaisuuden hallintatietotietovaranto, kiinteistö- ja paikannustietojen tietovaranto, rakennus- ja huoneistotietotietovaranto, rakentamisen suunnittelu- ja rakentamisen aikainen tietovaranto, luvat ja valvonta -tietovaranto sekä kaupunkiympäristön asianhallinta, sopimus ja päätöstieto -tietovaranto. Tietovarantojen avulla tuotetaan tietoa kaupunkiympäristön toimialan eri palvelukokonaisuuksista ja palvelutarjonnan kehittämiseksi. 

Kaupunkiympäristön toimialan tietovarantojen kuvaukset ja rekisterit

Maankäytön suunnittelu ja päätöstieto

Maankäytön suunnittelu- ja päätöstieto -tietovarantoihin tietoa tuotetaan maankäytön suunnitelmien tietovarannosta ja maankäytön päätöstietovarannosta. Tietovarannoissa on tiedot kaupungin kaavoitusasioista, tilaratkaisuista ja -hankkeista, jotka käsittelevät asemakaavoitusta, yleiskaavoitusta, yleisten alueiden hankkeiden suunnittelua ja toteutusta sekä yleisten alueiden tarveselvityksiä ja operatiivista suunnittelua, että yleisten alueiden hankkeiden suunnittelun ja toteutuksen tuloksia:

Maankäytön suunnitelmatietojen tietovarantoon liittyvät seuraavat tietosuojaselosteet:

Maa- ja vesiomaisuuden hallintatieto

Maa- ja vesiomaisuuden hallintatiedon tietovarantoon kuuluu kolme tietovarantokokonaisuutta: m aa- ja vesiomaisuuden hallintatieto, maaperä- ja maanpeitetiedot sekä luontotiedot. Maa- ja vesiomaisuuden hallintatiedon tietovaranto tuottaa tietoja myös kaupunkiyhteiseen asiakastietovarantoon.

Maa- ja vesiomaisuuden hallintatiedon tietovarantoon tietoja tuotetaan kaupungin kaavoitusasioista, tilaratkaisuista- ja hankkeista. Tietoa syntyy kaupungin kaavoitusasioiden sekä tilaratkaisujen ja –hankkeiden yhteydessä, jotka käsittelevät tonttien varausta, tontin rakennuskelpoiseksi saattamista, maanhankintaa sekä kiinteistönmuodostusta. Tietovarantoon liittyvät tietosuojaselosteet:

Maaperä- ja maanpeitetietojen tietovarantoon tietoja tuotetaan kaupungin kaavoitusasioista, tilaratkaisuista- ja hankkeista, jotka käsittelevät maa- ja maakallioperätutkimuksen tekoa, tonttien rakennuskelpoiseksi saattamista sekä ympäristönsuojelua ja sen ohjausta.

Luontotiedot-tietovarantoon tietoja tuotetaan ympäristöluvat, -suojelu ja -valvontaprosessien yhteydessä, jotka kohdistuvat yleisten alueiden palvelujen ja laadun linjaamisen sekä hallinnan yhteydessä. Tietovarantoon liittyy seuraava tietosuojaseloste:

Kiinteistö- ja paikannustieto

Kiinteistö- ja paikannustietojen tietovarantoon tietoja tallentuu kiinteistötietojen-, nimistö- ja osoitetiedot-, paikannustiedot- ja aluetiedot -tietovarannoista. Kiinteistö- ja paikannustietojen tietovaranto tuottaa tietoja myös kaupunkiyhteiseen asiakastietovarantoon.

Kiinteistötietojen tietovarantoon tiedot syntyvät kaupungin kaavoitusasioiden ja tilaratkaisu ja -hankkeiden yhteydessä, jotka käsittelevät kiinteistönmuodostusta, asema- ja yleiskaavoitusta, yleisten alueiden hankkeiden suunnittelua ja toteutusta, yleisten alueiden verkostojen suunnittelua. Lisäksi tietoja syntyy myös yleisten alueiden tarveselvitykset ja operatiivisten suunnitelmien laadinnan ja rakentamisen viranomaisvalvonnan yhteydessä. Tietovarantoon liittyvät seuraavat tietosuojaselosteet:

Nimistö- ja osoitetiedot -tietovarantoon tiedot tallennetaan kaupungin kaavoitusasioiden sekä tilaratkaisut ja -hankkeiden yhteydessä, jotka käsittelevät asemakaavoitusta (sisältäen nimistön suunnittelun) ja kiinteistönmuodostusta.

Paikannustieto-tietovarantoon tiedot tallennetaan kaupungin kaavoitusasioiden sekä tilaratkaisut ja -hankkeiden yhteydessä, jotka käsittelevät kiinteistönmuodostusta ja rakentamisen viranomaisvalvontaa. Tietovarantoon liittyy seuraava tietosuojaseloste:

Aluejakotiedot-tietovarantoon tiedot syntyvät kaupungin kaavoitusasioiden sekä tilaratkaisut ja -hankkeiden yhteydessä, jotka käsittelevät asemakaavoitusta ja kiinteistönmuodostusta.

Rakennus- ja huoneistotieto

Rakennus- ja huoneistotietovarantoon tiedot kootaan rakennustiedot-, huoneistotiedot- sekä rakennelmat ja rakenteet -tietovarannoista. Rakennus- ja huoneistotietovaranto tuottaa tietoja myös kaupunkiyhteiseen asiakastietovarantoon.

Rakennustietojen tietovarantoon tiedot syntyvät kaupungin kaavoitusasiat sekä tilaratkaisut ja -hankkeiden yhteydessä, jotka käsittelevät rakentamisen viranomaisvalvontaa, asuntojen rakennuttamista (ja käyttöönottoa), tontin rakennuskelpoiseksi saattamista ja tilahankkeiden toteuttamista. Tietovarantoon liittyvät seuraavat tietosuojaselosteet:

Huoneistotiedot-tietovarantoon tiedot muodostuvat kaupungin kaavoitusasiat sekä tilaratkaisut ja -hankkeiden yhteydessä, jotka käsittelevät rakentamisen viranomaisvalvontaa, asuntojen rakennuttamista, tilahankkeen määrittelyä, käytön aikaista hallintaa ja palveluja. Tietovarantoon liittyvät seuraavat tietosuojaselosteet:

Rakennelmat ja rakenteet -tietovarantoon tietoja tallennetaan kaupungin kaavoitusasiat sekä tilaratkaisut ja -hankkeiden yhteydessä, jotka käsittelevät yleisten alueiden käytön valvontaa ja lupia sekä kiinteistönmuodostusta.

Yleiset alueet ja tekniset verkostot

Yleiset alueet ja tekniset verkostot tietovarantoon tiedot muodostuvat liikenne- ja katutiedot-, virkistys- ja viheraluekohteet-, kalusteet ja varusteet- ja tekniset verkostot -tietovarannoista.

Liikenne- ja katutiedot -tietovarantoon tiedot muodostuvat kaupungin kaavoitusasiat sekä tilaratkaisut ja -hankkeiden yhteydessä, jotka käsittelevät yleisten alueiden ylläpidon järjestämistä, yleisten alueiden hankkeiden suunnittelua ja toteutusta. Tietovarantoon liittyvät seuraavat tietosuojaselosteet:

Virkistys- ja viheralueet -tietovarantoon tiedot muodostuvat kaupungin kaavoitusasiat sekä tilaratkaisut ja -hankkeiden yhteydessä, jotka käsittelevät yleisten alueiden palvelujen ja niiden laadun linjaamista sekä hallintaa, yleisten alueiden tarveselvitysten ja operatiivisten suunnitelmien laadintaa, yleisten alueiden ylläpidon järjestämistä sekä yleisten alueiden käytön valvontaa ja lupia, että yleisten alueiden verkostojen suunnittelua. Tietovarantoon liittyvät seuraavat tietosuojaselosteet:

Kalusteet ja varusteet -tietovarantoon tiedot muodostuvat kaupungin kaavoitusasiat sekä tilaratkaisut ja -hankkeiden yhteydessä, jotka käsittelevät yleisten alueiden ylläpidon järjestämistä sekä yleisten alueiden hankkeiden suunnittelua ja toteutusta.

Tekniset verkostot -tietovarantoon tiedot muodostuvat kaupungin kaavoitusasiat sekä tilaratkaisut ja -hankkeet yhteydessä, jotka käsittelevät yleisten alueiden verkostojen suunnittelua, yleisten alueiden hankkeiden suunnittelua ja toteutusta sekä yleisten alueiden käytön valvontaa ja lupia. Tietovarantoon liittyvät seuraavat tietosuojaselosteet:

Yleiset alueet ja tekniset verkostot tietovaranto tuottaa tietoja myös kaupunkiyhteiseen asiakastietovarantoon. Lisätietoja katso kaupunkiyhteiset tietovarannot .

Rakentamisen suunnittelu- ja rakentamisen aikainen tieto

Kaupunkiympäristön rakentamisen suunnittelu- ja rakentamisen aikaisen tiedon -tietovarantoon kuuluu rakentamisen hankesuunnitelmatieto- ja rakentamisen aikainen tietovaranto. Tietovarantoihin ei kerätä henkilötietoja, joista tulisi pitää lakisääteistä henkilötietorekisteriä.

Rakentamisen hankesuunnitelmatiedot -tietovarantoon tuottavat tietoa kaupungin kaavoitusasiat sekä tilaratkaisut ja -hankkeet, jotka käsittelevät tilahankkeiden määrittelyä, yleisten alueiden hankkeiden muodostamista ja määrittelyä sekä asuntojen rakennuttamiseen (ja käyttöönottoon).

Rakentamisen aikaisen tiedon -tietovarantoon tuottaa tietoa kaupungin kaavoitusasiat sekä tilaratkaisut ja -hankkeet, jotka käsittelevät asuntojen rakennuttamista (ja käyttöönottoa) sekä yleisten alueiden hankkeiden suunnittelua ja toteutusta.

Luvat ja valvonta

Luvat ja valvonta tietovarantoon siirtyy tietoa seuraavista tietovarannoista: rakennuslupa ja-valvontatiedot, alueiden käytön lupa- ja valvontatiedot, ympäristöterveyden lupa- ja valvontatiedot ja ympäristönsuojelun lupa- ja valvontatiedot. Luvat ja valvonta -tietovaranto tuottaa tietoja myös kaupunkiyhteiseen asiakastietovarantoon.

Rakennuslupa ja -valvontatiedot tietovarantoon tiedot syntyvät osana rakennusvalvonnan rakentamisen viranomaisvalvontaa ja yleisten alueiden hankkeiden suunnittelua ja toteutusta. Tietovarantoon liittyvät seuraavat tietosuojaselosteet:

Alueiden käytön lupa- ja valvontatiedot -tietovarantoon tiedot syntyvät osana kaupungin kaavoitusasiat sekä tilaratkaisut ja -hankkeita, jotka käsittelevät yleisten alueiden käytön valvontaa ja lupia. Tietovarantoon liittyvät seuraavat tietosuojaselosteet:

Ympäristöterveys lupa- ja valvontatiedot -tietovarantoon tiedot siirtyvät osana ympäristöluvat, -suojelu ja -valvonnan toimintaa ympäristöterveydenhuollon prosesseista. Tietovarantoon liittyvät seuraavat tietosuojaselosteet:

Ympäristönsuojelun lupa- ja valvontatiedot -tietovarantoon tiedot siirtyvät osana ympäristöluvat, -suojelu ja -valvonnan toimintaa ympäristöluvat ja valvonta prosesseista. Tietovarantoon liittyvät seuraavat tietosuojaselosteet:

Kaupunkiympäristön asianhallinta, sopimus ja päätöstieto


Kaupunkiympäristön asianhallinta, sopimus ja päätöstietovaranto sisältää asiarekisteri-, päätöstiedot-, sopimustiedot- ja hanketietojen tietovarannot.

Hanketiedot-tietovaranto sisältää toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämiseen liittyvät hanketiedot sekä Silta-hankehallintajärjestelmään vietävien hankkeiden tiedot. Hanketiedot-tietovaranto tuottaa tietoa kaupunkiyhteiseen kehittämisen tietovarantoon.

Henkilöstötiedot-tietovaranto tuottaa henkilöstön rekrytointitietoja, palvelusuhdetietoja ja vakanssitiedot kaupunkiyhteiseen henkilöstötietovarantoon.

Kaupunkiympäristön toimialan tietovarantojen tietoaineistot

Maankäytön suunnittelu- ja päätöstieto -tietovaranto

Maankäytön suunnitelmatiedot -tietovarannon keskeiset tietoryhmät on lueteltu alla. Lisätietoja tietovarantoon tallennettujen asiakirjojen käsittelystä ja säilytysajoista on tiedonohjaussuunnitelmassa (TOS).

 • Yleiskaavojen suunnitelmatiedot
 • Asemakaavojen suunnitelmatiedot
 • Osayleiskaavan suunnitelmatiedot
 • Poikkeamisten suunnitelmatiedot
 • Rakennuskieltojen suunnitelmatiedot
 • Liikenteen tavoiteverkko -suunnitelmatiedot (esim. väylät, raideliikenne)
 • Liikennesuunnitelmat (katusuunnitelmaluonnos)
 • Katusuunnitelmat
 • Siltasuunnitelmat
 • Kadun rakennussuunnitelmat
 • Liikenteen ohjaussuunnitelmat
 • Liikennevalosuunnitelmat
 • Aluesuunnitelmat (puisto- ja viheralueet).
 • Hoito- ja kehittämissuunnitelmat
 • Muut maankäytön suunnitelmatiedot

Maankäytönpäätöstiedot-tietovarannon keskeiset tietoryhmät ovat:

 • Rakennusjärjestys
 • Yleiskaavatiedot
 • Asemakaavatiedot
 • Osayleiskaavatiedot
 • Poikkeamistiedot
 • Rakennuskieltotiedot
 • Liikenteen tavoiteverkot (pyörä- ja raideliikenne)
 • Liikenteen yleissuunnitelma (esim. Raide-Jokeri)
 • Katusuunnitelma
 • Siltasuunnitelma (sisältää mahdolliset silta- ja taitorakennesuunnitelmat)
 • Liikenteen ohjaussuunnitelmat
 • Liikennevalosuunnitelmat
 • Aluesuunnitelmat (Puistot ja viheralueet)
 • Muut maankäyttöpäätöstiedot
 • Maa- ja vesiomaisuuden hallintatieto –tietovaranto

Maa- ja vesiomaisuuden hallintatieto -tietovarannon keskeiset tietoryhmät ovat:

 • Maapoliittiset suunnitelmatiedot
 • Kiinteistöjen kehittämistiedot
 • Maaomaisuuden hallinnan ja käytön sopimukset (maanvuokraustiedot, maan myynti- ja ostotiedot, maankäyttösopimustiedot, tontinluovutustiedot)
 • Rakentamiskelpoisuustiedot
 • Katualueen haltuunottotiedot
 • Kaupungin pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamistiedot

Maa- ja vesiomaisuuden hallintatiedon -tietovarantoon tallennettujen asiakirjojen käsittelystä ja säilytysajoista on lisätietoja tiedonohjaussuunnitelmassa (TOS).

 • Henkilötietojen säilytysaika on henkilön tai sidosryhmäorganisaation ilmoitukseen perustuva niiden tietojen osalta, jotka lakisääteisesti kuuluvat maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun sidosryhmien yhteysrekisterin piiriin.

Maaperä- ja maanpeitetiedot tietovarannon keskeiset tietoryhmät ovat:

 • Maaperätiedot
 • Kallioperätiedot
 • Maastotiedot
 • Maanpeitetiedot
 • Kasvillisuustiedot
 • Pilaantuneet maa-alueet

Maaperä- ja maanpeitetiedot -tietovarantoon tallennettujen asiakirjojen käsittelystä ja säilytysajoista lisätietoja on tiedonohjaussuunnitelmassa (TOS).

Luontotiedot-tietovarannon keskeisiä tietoryhmiä ovat:

 • Rauhoitetut luontokohteet
 • Arvokkaat luontokohteet
 • Kasvillisuustiedot (biotooppitiedot)
 • Vesistötiedot
 • Vieraslajitiedot
 • Luontoselvitykset
 • Luonnonsuojeluohjelma

Luontotiedot-tietovarantoon tallennettujen asiakirjojen käsittelystä ja säilytysajoista lisätietoja on tiedonohjaussuunnitelmassa (TOS).

 • Henkilötietojen säilytysaika on sama kuin havaintotiedon säilytysaika sen mukaan, mitä lakisääteisesti kuuluu tallentaa Luontotietojärjestelmän havaitsijarekisteriin.

Kiinteistö- ja paikannustieto -tietovaranto

Kiinteistötietojen tietovarannon keskeisiä tietoryhmiä ovat:

 • Kiinteistöjen perustiedot
 • Kiinteistön omistajatiedot
 • Määräalat
 • Vuokra-alueet (rasitteet ja käyttöoikeusrajoitukset)
 • Kiinteistötoimitustiedot
 • Kaavayksiköt
 • Tonttijaot

Kiinteistötietojen-tietovarantoon tallennettujen asiakirjojen käsittelystä ja säilytysajoista lisätietoja on tiedonohjaussuunnitelmassa (TOS).

 • Henkilötietojen säilytysaika on 10 vuotta Östersundomin kaavoitusasioiden asiakaspalvelurekisteriin tallennettavien tietojen osalta.

Nimistö- ja osoitetiedot -tietovarannon keskeiset tietoryhmät ovat:

 • Nimistötiedot
 • Osoitetiedot
 • Osoitehakutiedot

Nimistö- ja osoitetieto -tietovarantoon tallennettujen asiakirjojen käsittelystä ja säilytysajoista lisätietoja on tiedonohjaussuunnitelmassa (TOS).

Paikannustiedot-tietovarannon keskeiset tietoryhmät ovat:

 • Pisterekisterit
 • Pistekortit

Paikannustiedot-tietovarantoon tallennettujen asiakirjojen käsittelystä ja säilytysajoista lisätietoja on tiedonohjaussuunnitelmassa (TOS).

 • Henkilötietoja, jotka ovat tallennettu rakennusvalvonnan lupakäsittelyn asiakasrekisteriin säilytetään pysyvästi.

Aluejakotiedot-tietovarannon keskeiset tietoryhmät ovat:

 • Kaupunginosajako
 • Piirijako
 • Postinumeroalueet
 • Äänestysaluejako
 • Oppilaaksiottoalueet ja muut toiminnalliset / vastuualuejaot

Aluejako -tietovarantoon tallennettujen asiakirjojen käsittelystä ja säilytysajoista lisätietoja on tiedonohjaussuunnitelmassa (TOS).

Rakennus- ja huoneistotieto -tietovaranto

Rakennustiedot-tietovarannon keskeisiä tietoryhmiä ovat:

 • Rakennusten perustiedot (Y-alusta)
 • Rakennuksen omistajatiedot
 • Rakennuksen korjaus- ja ylläpitotiedot
 • Rakennuksen energia(kulutus)tiedot
 • Maanalaiset tilat

Rakennustiedot-tietovarantoon tallennettujen asiakirjojen käsittelystä ja säilytysajoista lisätietoja on tiedonohjaussuunnitelmassa (TOS).

 • Rakennustietovarantoon tallennettujen henkilötietojen säilytysajoista todetaan rekistereittäin seuraavaa:
  • Helsingin kaupungin rakennuttamien toimitilojen ja yleisten alueiden hankintojen rekisterissä 12 vuotta, rikosrekisteriote hävitetään tarkistamisen jälkeen.
  • Helsingin kaupungin tilojen järjestämisen ja hankinnan rekisterissä henkilötietoja säilytetään enintään 50 vuotta, kun tiedot on kerätty rakennusten suunnitelma- ja tutkimustarkoituksessa. Perusparannusten lähtötietoja varten kerätty henkilötieto säilytetään enintään 15 vuotta.
  • Kaupunkimittauksen rakennusvalvonta- ja mittauspalveluiden asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään 10 vuoden ajan, kun tiedot on kerätty rakennusvalvontamittausten yhteydessä. Muiden mittauspalveluiden osalta tietoja säilytetään yksi (1) vuosi tilauksen kalenterivuoden päättymisestä
  • Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan omistamien ja hallinnoimien tilojen ylläpidon rekisteriin tallennettuja henkilötiedot tuhotaan heti käyttötarkoituksen päätyttyä tai kun sopimussuhde on päättynyt.
  • Rakennusvalvonnan rakennustyöaikaisen valvonnan rekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään 50 vuotta.
  • Rakennusvalvonnan, rakennusten kunnossapidon ja käytön valvonnan rekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään 50 vuotta.

Huoneistotiedot-tietovarannon keskeisiä tietoryhmiä ovat:

 • Huoneiston perustiedot (y-alusta)
 • Huoneiston omistajatiedot
 • Asuntotiedot
 • Palvelutilatiedot

Huoneistotiedot-tietovarantoon tallennettujen asiakirjojen käsittelystä ja säilytysajoista lisätietoja on tiedonohjaussuunnitelmassa (TOS).

 • Huoneistotietotietovarantoon tallennettujen henkilötietojen säilytysajoista todetaan rekistereittäin seuraavaa:
  • ARA-vuokra-asuntojen asukasvalintojen valvonnan asiakasrekisterissä henkilötietojen säilytysajat ovat asukasvalinnan valvonta-asiakirjoille viisi (5) vuotta ja päätöksille 10 vuotta.
  • Helsingin kaupungin asuntotuotannon asumisoikeusasuntojen hakijarekisteriin tallennettujen henkilötietojen säilytysaika on 10 vuotta asunnon vastaanottamisesta.
  • Asumisoikeusnumeroiden ja -asuntojen asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään pysyvästi, joka liittyy järjestysnumeroon. Päätökset ja niihin liittyvät asiakirjat säilytään 10 vuotta.
  • Helsingin kaupungin omistamien tilojen hallinnan ja omistamisen rekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään käyttötarkoituksen määrittelemän ajan, mutta enintään 50 vuotta.
  • Helsingin kaupungin rakennuttamien toimitilojen ja yleisten alueiden hankintojen rekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään 12 vuotta hankkeen vastaanottopäivän jälkeen. Rikosrekisteriote hävitetään tarkistamisen jälkeen.
  • Helsingin kaupungin tilojen järjestämisen ja hankinnan rekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään 50 vuotta, kun tiedot on kerätty rakennusten suunnitelma- ja tutkimustarkoituksessa. Perusparannusten lähtötietoja varten kerätty henkilötietoa säilytetään enintään 15 vuotta
  • Helsingin kaupungin asuntotuotannon Hitas-asuntojen hakijarekisteriin tallennetut henkilötietoja säilytetään 15 vuotta sopimuksen tekemisestä. Hitas-arvontatietoja säilytetään kaksi vuotta.
  • Hitas-palvelujen asunto- ja omistajarekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään arvontatietojen osalta kaksi (2) vuotta.
  • Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan omistamien ja hallinnoimien tilojen ylläpidon rekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään ainoastaan tietojen käyttötarkoituksen ajan tai ne poistetaan, kun sopimussuhde on päättynyt.
  • Rakennusvalvonnan lupakäsittelyn asiakasrekisterissä henkilötietoja säilytetään pysyvästi.
  • Rakennusvalvonnan rakennustyöaikaisen valvonnan rekisterissä henkilötietoja säilytetään 50 vuotta.
  • Rakennusvalvonnan, rakennusten kunnossapidon ja käytön valvonnan rekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään 50 vuotta.
  • SOTE-erityisryhmien asuntojen asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään 10 vuotta vuokrasuhteen päättymisestä.
  • Työsuhdeasuntojen asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään 10 vuotta vuokrasuhteen päättymisestä.
  • Vapaarahoitteisten asuntojen asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään 10 vuotta vuokrasuhteen päättymisestä.
  • Vuokra-asuntojen asukasvalintojen asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään kolme (3) vuotta asunnon saamisen tai hakemuksen vanhenemisen jälkeen.

Rakennelmat ja rakenteet -tietovarannon keskeiset tietoryhmät ovat omaisuuden hallintaan ja ylläpitoon liittyvät tiedot.

Rakennelmat ja rakenteet-tietovarantoon tallennettujen asiakirjojen käsittelystä ja säilytysajoista lisätietoja on tiedonohjaussuunnitelmassa (TOS).

Yleiset alueet ja tekniset verkostot -tietovaranto

Liikenne- ja katutiedot -tietovarannon keskeisiä tietoaineistoja ovat:

 • katutiedot
 • liikenneväylätiedot
 • siltatiedot
 • tunnelitiedot
 • pyöräverkostotiedot
 • jalankulkuväylät.

Lisätietoja tietoaineistojen käsittelystä ja säilytysajoista on tiedonohjaussuunnitelmassa (TOS).

 • Liikenne- ja katutiedot -tietovarantoon tallennettujen henkilötietojen säilytysajoista todetaan rekistereittäin seuraavaa:
  • Henkilötietojen säilyttämisajoista on Helsingin kaupungin rakennuttamien toimitilojen ja yleisten alueiden hankintojen rekisterissä 12 vuotta hankkeen vastaanottopäivän jälkeen. Rikosrekisteriote hävitetään tarkistamisen jälkeen
  • Katu-, puisto- ja ulkovalaistushankkeiden projektipankin käyttäjätunnusten hallinnan rekisterissä henkilötietoja säilytetään pysyvästi
  • Kaupunkitekniikan rekisterissä henkilötiedot poistetaan käyttötarkoituksen päätyttyä tai kun alihankintasuhde on päättynyt.
  • Henkilötietoja, jotka liittyvät katusuunnittelun vuorovaikutussuunnitteluun, säilytetään Helsingin kaupungin liikenne- ja katusuunnittelurekisterissä, katusuunnitelman lainvoimaisuuteen saakka. Liikennesuunnittelussa osana kaavoitussuunnittelua tietoja säilytetään pysyvästi. Palautteita säilytetään enintään 10 vuotta.
  • Helsingin kaupungin liikennejärjestelmän kehittämisen rekisterissä henkilötietoja säilytetään enintään viisi (5) vuotta.
  • Henkilötietoja säilytetään liikennevalojen vika- ja vaurioilmoituksen rekisterissä, kun vika on korjattu tai enintään 10 vuotta.
  • Yleisten alueiden asiakasrekiserissä henkilötietoja säilytetään 10 vuoden ajan siitä lähtien, kun henkilötietojen käsittely on aloitettu.

Virkistys- ja viheraluekohteiden tietovarannon keskeisiä tietoaineistoja ovat

 • puistot
 • torit
 • istutetut puut ja
 • hoidettava kasvillisuus.

Lisätietoja tietoaineistojen käsittelystä ja säilytysajoista on tiedonohjaussuunnitelmassa (TOS).

 • Virkistys- ja viheraluekohteiden -tietovarantoon tallennettujen henkilötietojen säilytysajoista todetaan rekistereittäin seuraavaa:
  • Henkilötietojen säilyttämisajoista on Helsingin kaupungin rakennuttamien toimitilojen ja yleisten alueiden hankintojen rekisterissä 12 vuotta hankkeen vastaanottopäivän jälkeen. Rikosrekisteriote hävitetään tarkistamisen jälkeen.
  • Puistokummi-rekisterissä henkilötietoja säilytetään siihen asti, kunnes henkilö ilmoittaa eroavansa puistokummitoiminnasta tai ole toiminut aktiivisesti kolmeen (3) vuoteen.
  • Yleisten alueiden asiakasrekiserissä henkilötietoja säilytetään 10 vuoden ajan siitä lähtien, kun henkilötietojen käsittely on aloitettu.

Kalusteet ja varusteet -tietovarannon keskeisin tietoryhmä on yleisten alueiden rekisterin (YLRE) hankkeiden tietosisältöjen kehittäminen.

Lisätietoja tietoaineistojen käsittelystä ja säilytysajoista on tiedonohjaussuunnitelmassa (TOS).

Tekniset verkostot -tietovarannon keskeiset tietoaineistot ovat:

 • sähköverkot
 • vesihuoltoverkot
 • ulkovalaistusverkot
 • HKL-verkot
 • viestintäverkot
 • lämpö / jäähdytys / kaasuverkot / jätehuoltoverkot
 • liikennevalot
 • johtotietopalvelun lupa-alueet.

Lisätietoja tietoaineistojen käsittelystä ja säilytysajoista on tiedonohjaussuunnitelmassa (TOS).

 • Tekniset verkostot -tietovarantoon tallennettujen henkilötietojen säilytysajoista todetaan rekistereittäin seuraavaa:
  • Henkilötietojen säilytysaika kaupunkitekniikan rekisterissä kestää vain käyttötarkoituksen ajan tai, kun alihankintasuhde on päättynyt.
  • Henkilötietoja säilytetään liikennevalojen vika- ja vaurioilmoituksen rekisterissä, kun vika on korjattu tai enintään 10 vuotta.
  • Ulkovalaistuksen rekisterissä henkilötietoja säilytetään vain alihankintasuhteen ajan tai, kun käyttötarkoitus on päättynyt.

Rakentamisen suunnittelu- ja rakentamisen aikainen tieto -tietovaranto


Rakentamisen hankesuunnitelmatiedot -tietovarannon keskeiset tietoryhmät ovat:

 • Katuhankkeet
 • Rakennushankkeet (rakennus, toimitila, palvelutila, asunto-rakennushankkeet, hissit)
 • Puisto- ja viheraluehankkeet

Lisätietoja tietoaineistojen käsittelystä ja säilytysajoista on tiedonohjaussuunnitelmassa (TOS).

Rakentamisen aikainen tieto -tietovarannon keskeiset tietoryhmät ovat:

 • Rakennuksen rakentamisen aikaiset tiedot
 • Infran (katualueet) rakentamisen aikaiset tiedot
 • Puisto- ja viheralueiden rakentamisen aikaiset tiedot

Lisätietoja tietoaineistojen käsittelystä ja säilytysajoista on tiedonohjaussuunnitelmassa (TOS).

Luvat ja valvonta -tietovaranto

Rakennuslupa ja -valvontatiedot -tietovarannon keskeiset tietoryhmät ovat:

 • Rakennuslupa- ja päätöstiedot
 • Rakentamisen aikainen valvontatieto

Lisätietoja tietoaineistojen käsittelystä ja säilytysajoista on tiedonohjaussuunnitelmassa (TOS).

 • Rakennuslupa ja -valvontatiedot -tietovarantoon tallennettujen henkilötietojen säilytysajoista todetaan rekistereittäin seuraavaa:
  • Henkilötietoja säilytetään Kaupunkimittauksen rakennusvalvonta ja mittauspalveluiden asiakasrekisterissä rakennusvalvontamittausten osalta 10 vuotta tilauksen kalenterivuoden päättymisestä. Muiden mittauspalveluiden osalta yksi (1) vuosi tilauksen kalenterivuoden päättymisestä.
  • Rakennusvalvonnan lupakäsittelyn asiakasrekisterissä henkilötietoja säilytetään pysyvästi.
  • Rakennusvalvonnan rakennustyöaikaisen valvonnan rekisterissä henkilötietoja säilytetään 50 vuotta.
  • Rakennusvalvonnan, rakennusten kunnossapidon ja käytön valvonnan rekisterissä henkilötietojen säilytysaika on 50 vuotta.
  • Östersundomin kaavoitusasioiden asiakaspalvelurekisterissä henkilötietoja säilytetään tarpeen mukaan enintään 10 vuotta.

Alueiden käytön lupa- ja valvontatiedot -tietovarannon keskeiset tietoryhmät ovat:

 • Aluevuokraustiedot
 • Kaivuuilmoitustiedot
 • Lyhyen maavuokrauksen tiedot
 • Sijoitussopimustiedot
 • Tapahtumatiedot (yleiset alueet)
 • Tilapäiset liikennejärjestelytiedot
 • Alueiden käytön valvontatiedot
 • Asukaspysäköintiluvat ja pysäköinnin valvontatiedot

Lisätietoja tietoaineistojen käsittelystä ja säilytysajoista on tiedonohjaussuunnitelmassa (TOS).

 • Alueiden käytön lupa- ja valvontatiedot -tietovarantoon tallennettujen henkilötietojen säilytysajoista todetaan rekistereittäin seuraavaa:
  • Henkilötietoja säilytetään ajoneuvojen siirto- ja siirtokorvauspäätösrekisterissä 10 vuotta virhemaksupäätöksestä tai korvauspäätöksestä.
  • Alueiden käytön lupa- ja vuokrausasioiden asiakasrekisterissä henkilötietoja säilytetään 10 vuotta. Sijoitussopimusta koskevat henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin sopimus on voimassa.
  • Autohotellin asiakasrekisterissä henkilötietoja säilytetään kaksi (2) vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen.
  • Maksullisen pysäköinnin ja pysäköintitunnusten asiakasrekisterissä henkilötietoja säilytetään pysäköintitunnusten osalta 10 vuotta asiakkuuden päättymisestä.
  • Korttiautomaatilla maksettujen pysäköintimaksujen säilytysaika on yksi (1) vuosi.
  • Pysäköintivirhemaksurekisterissä henkilötietoja säilytetään 10 vuotta virhemaksupäätöksestä.

Ympäristöterveys lupa- ja valvontatiedot -tietovarannon keskeiset tietoryhmät ovat:

 • Elintarvikevalvonnan tiedot
 • Terveydensuojelun tiedot
 • Eläinlääkintähuollon tiedot
 • Eläinsuojelun tiedot

Lisätietoja tietoaineistojen käsittelystä ja säilytysajoista on tiedonohjaussuunnitelmassa (TOS).

 • Ympäristöterveys lupa- ja valvontatiedot -tietovarantoon tallennettujen henkilötietojen säilytysajoista todetaan rekistereittäin seuraavaa:
  • Henkilötietojen säilytysaika on asumisterveysvalvonnan asiakasrekisterissä 20 vuotta toimenpidepyynnön vastaanottamisesta ja pysyvästi hakemusasian vastaanottamisesta tai viranhaltijan tai toimielimen päätöksestä.
  • Elintarvikevalvonnan asiakasrekisterissä henkilötietoja säilytetään 5 vuotta toimenpidepyynnön käsittelyn päättymispäivästä.
  • Eläinsuojelu- ja eläintauti valvonnan asiakasrekisterissä henkilötietoja säilytetään vain välttämättömän käsittelyn ajan tai tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti.
  • Ruokamyrkytys asiakasrekisterissä henkilötietojen säilytysaika kestää vain välttämättömän asian käsittelyn ajan tai tiedonohjaussuunnitelman mukaan.
  • Talousvesivalvonnan asiakasrekisterissä henkilötietoja säilytetään kaksi (2) vuotta toimenpidepyynnön käsittelystä.
  • Terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan asiakasrekisterissä henkilötietoja säilytetään 10 vuotta toimenpidepyynnön vastaanottamisesta ja pysyvästi asia vastaanottamisesta tai viranhaltijan tai toimielimien päätöksestä.

Ympäristönsuojelun lupa- ja valvontatiedot -tietovarannon keskeiset tietoryhmät ovat:

 • Ympäristösuojelun tiedot
 • Ympäristövalvonnan tiedot
 • Ympäristön tilan tiedot

Lisätietoja tietoaineistojen käsittelystä ja säilytysajoista on tiedonohjaussuunnitelmassa (TOS).

 • Ympäristönsuojelun lupa- ja valvontatiedot -tietovarantoon tallennettujen henkilötietojen säilytysajoista todetaan rekistereittäin seuraavaa:
  • Henkilötietoja säilytetään ympäristönsuojeluun liittyvässä tutkimuksen ja tiedonkeruun rekisterissä vain käyttötarkoituksen ajan.
  • Ympäristösuojeluvalvonnan rekisterissä henkilötietoja säilytetään toistaiseksi.

Kaupunkiympäristön toimialan tietovarantojen tietojärjestelmät

Maankäytön suunnittelu- ja päätöstieto -tietovaranto

Maankäytön suunnitelmatietojen tietovarantoon tietoa kerrytetään seuraavilla tietojärjestelmillä: paikkatietopalvelin ja paikkatietotuotantojärjestelmät, projektinhallintajärjestelmät, toimialan tarkastajajärjestelmä, alueiden vuokrauksen hallintajärjestelmä, kaupunkimittausjärjestelmät ja yleisten alueiden rekisteri.

Maankäytönpäätöstietovarantoon tietoa tuottavat paikkatietopalvelin, tarkastajajärjestelmä ja alueiden vuokrauksen hallintajärjestelmä.

Maa- ja vesiomaisuuden hallintatieto -tietovaranto

Maa- ja vesiomaisuuden hallintatieto -tietovarantoon tietoja tuottavat tietojärjestelmät ovat sopimustenhallintajärjestelmä, kuntarekisteri, paikkatietopalvelin ja alueiden vuokrauksen hallintajärjestelmä.

Maaperä- ja maanpeitetiedot -tietovarantoon tietoja tuottavat tietojärjestelmät ovat maaperätietojen suunnittelujärjestelmä, geotekninen pohjavesijärjestelmä, energian käytönseurantajärjestelmä, tarkastajajärjestelmä, alueiden vuokrauksen hallintajärjestelmä sekä paikkatietopalvelimen rajapintapalvelu avoimelle datalle.

Luontotiedot-tietovarantoon tietoja tuottavat tietojärjestelmät ovat: luontotietojärjestelmä, paikkatietopalvelin, kenttäraportointipalvelu, paikkatietopalvelu sekä paikkatietopalvelimen rajapintapalvelu avoimelle datalle.

Kiinteistö- ja paikannustieto -tietovaranto

Kiinteistötiedot-tietovarannon tietoja käsitellään seuraavilla tietojärjestelmillä: rakennusprojektien ja -hankkeiden hallinta, rakennushankkeiden projektipankki, kuntarekisteri, paikkatietopalvelin, kiinteistönhallintajärjestelmä, kiinteistönluovutusilmoituksen järjestelmä, kiinteistötietojärjestelmä, energian seurantajärjestelmä, omakotitalotonttien vuokraushakemusten käsittely ja arkistointi, projektinhallintajärjestelmiä, tarkastajajärjestelmä, laskutusohjelma, tarkastajajärjestelmä, alueiden vuokrauksen hallintajärjestelmä sekä MML:n ylläpitämä kiinteistörekisteri.

Nimistö- ja osoitetiedot -tietovarannon tietoja käsitellään asiakas- ja asuntorekisteriohjelmassa, kiinteistöhallinnan järjestelmässä, projektinhallintajärjestelmässä, kuntarekisterissä, paikkatietopalvelimen rajapinnoilla avoimen datan jakamiseksi.

Paikannustiedot-tietovarannon tietoja tuotetaan paikkatuotannon tietojärjestelmällä ja tallennetaan tietokantaan.

Aluejako-tietovarannon tietoja käsitellään alueiden vuokrauksen hallintajärjestelmässä sekä paikkatietopalvelimen rajapintapalvelussa avoimelle datalle.

Rakennus- ja huoneistotieto -tietovaranto

Rakennustiedot-tietovarantoon tuottaa tai hakee rajapinnan kautta tietoa seuraavat tietojärjestelmät: kuntarekisteri, 3D-kaupunkimallin tuotantojärjestelmä, avaintenhallintajärjestelmä, rakennusprojektien ja -hankkeiden hallintajärjestelmä, piirto- ja mallinnusohjelma, alueiden vuokrauksen hallintajärjestelmä, rakennuspiirtokanta ja Lupapiste.fi-palvelussa, asiakas- ja asuntorekisteriohjelma, asukasvalintaohjelmat, asuntotuotantotoimiston järjestelmä, rakennusprojektin aineistopankki, paikkatiedon tietokanta, paikkatiedon palvelin, infrahankkeiden haittojen hallinnan järjestelmä, asumispalvelujen tietojärjestelmä, energian seurantajärjestelmä, projektienhallintajärjestelmät sekä tarkastajajärjestelmä.

Huoneistotiedot-tietovarantoon tietoja tuottavat rakennusprojektien ja -hankkeiden hallintajärjestelmä, asiakas- ja asuntorekisteriohjelma, asukasvalintaohjelmat, asuntotuotantotoimiston järjestelmät, Hitas-järjestelmä, asumis- ja asuntovuokraus palveluohjelmat, kohdetietojärjestelmä sekä projektinhallintatyökalut.

Rakennelmat ja rakenteet -tietovarantoon tietoa tuottavat kuntarekisteri, projektinhallintajärjestelmät sekä alueiden vuokrauksen hallintajärjestelmä.

Yleiset alueet ja tekniset verkostot -tietovaranto

Liikenne- ja katutiedot tietovarantoon tietoja tuottavat tietojärjestelmät ovat: paikkatietopalvelin, kenttäraportointipalvelu, siltarekisteri ja yleisten alueiden rekisteri.

Virkistys- ja viheralueet sekä Kalusteet- ja varusteet -tietovarantoihin tietoja tuottava tietojärjestelmä on yleisten alueiden rekisteri.

Tekniset verkostot -tietovarantoon tietoja tuottavia tietojärjestelmiä ovat: ulkovalaistuksen ylläpitojärjestelmät, johtotietopalvelu, LVI-kustannussuunnittelu, paikkatietopalvelimen rajapintapalvelu avoimelle datalle.

Rakentamisen suunnittelu- ja rakentamisen aikainen tieto -tietovaranto

Rakentamisen hankesuunnitelmatiedot -tietovarantoon tietoja tuottaa projektinhallinnan tietojärjestelmä.

Rakentamisen aikainen tieto -tietovarantoon tietoja tuottaa projektinhallintajärjestelmät, projektipankki ja Triple connect (tietomallit).

Luvat ja valvonta -tietovaranto

Alueiden käytön lupa- ja valvontatiedon tietovarantoon tietoja tuotetaan ja käsitellään seuraavilla tietojärjestelmillä: alueiden vuokrauksen hallintajärjestelmä, paikkatietopalvelin, kiinteistötietojärjestelmä, pysäköintijärjestelmä sekä MML Kiinteistöluovutuksenilmoitus järjestelmä.

Rakennuslupa- ja valvontatiedot -tietovarantoon tuotetaan tietoja seuraavilla tietojärjestelmillä: kuntarekisteri, Lupapiste.fi -palvelu sekä alueiden vuokrauksen hallintajärjestelmä.

Ympäristöterveys lupa- ja valvontatiedot -tietovarantoon tietoja tuotetaan ja käsitellään seuraavilla tietojärjestelmillä: alueiden vuokrauksen hallintajärjestelmä, kenttäraportointijärjestelmä, paikkatietopalvelimen rajapintapalvelu avoimelle datalle, tarkastajajärjestelmä, alueiden vuokrauksen hallintajärjestelmä, arkistotietokanta sekä ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmä.

Ympäristönsuojelun lupa- ja valvontatiedot -tietovarantoon tietoja tuotetaan ja käsitellään seuraavilla tietojärjestelmillä: alueiden vuokrauksen hallintajärjestelmä, kenttäraportointipalvelu, paikkatietopalvelimen rajapintapalvelu avoimelle datalle, tarkastajajärjestelmä, alueiden vuokrauksen hallintajärjestelmä sekä arkistotietokanta.

Tietopyynnön tekeminen kaupunkiympäristön toimialan asiakirjoihin

Kaupunkiympäristön toimiala
Postiosoite: PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Työpajankatu 8 (avoinna arkisin 8–16)
Vaihde: 09 310 2611 (arkisin 8–16)

Sähköiset yhteydenotot: kaupunkiymparisto@hel.fi

Lisätietoja: https://www.hel.fi/fi/paatoksenteko-ja-hallinto/kaupungin-organisaatio/toimialat/kaupunkiympariston-toimiala/kaupunkiympariston-yhteystiedot-ja-palaute

Kaupunkiympäristön eri palveluihin voi tutustua suoraan myös internetissä.

Esimerkkejä tietopyynnön tekemisestä tietojärjestelmään, jolla tuotetaan asiakirjoja Kaupunkiympäristön toimialan tietovarantoihin:

Tietopyyntö asiakirjaan, joka on tuotettu kaupunkiympäristön maankäytön suunnittelu ja päätöstieto -tietovarantoon:

 • Tietojärjestelmä: Projektinhallintajärjestelmä
 • Hakutekijät: Rekisteröidyn yhteystiedot
 • Tietopyynnöt: Kaupunkiympäristön toimiala, Työpajankatu 8, PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki

Tietopyyntö asiakirjaan, joka tuotettu kaupunkiympäristön mittaus-, anturi- ja kartoitustietovarannon –tietovarantoon kuuluvaan maa- ja vesiomaisuuden hallintatieto -tietovarannon luontotietorekisteriin:

 • Tietojärjestelmä: Luontotietojärjestelmä
 • Hakutekijät: Havainnoitsijan etunimi ja sukunimi sekä mahdollinen erityislajintuntemus.
 • Tietopyynnöt: Kaupunkiympäristön toimiala, Työpajankatu 8, PL 58235, 00099 Helsingin kaupunki