Tietovarannot

Helsingin kaupungin asiakirjajulkisuuskuvaukseen on koottuna kaupungin toimintansa ylläpitoon tarvitsemat tietovarannot. Niihin on tallennettu kaupungin tehtävien sekä tuottamien palvelujen ylläpitämiseen ja kehittämiseen tarvittavat tietoaineistot.