Taloushallintopalveluliikelaitoksen tietovarannot

Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitos tuottaa taloushallinnon palveluita toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille sekä osalle kaupungin osakeyhtiöistä sekä tukee kaupungin johtoa toiminnan ja talouden suunnittelussa ja seurannassa. Liikelaitos käyttää toiminnassaan nimeä Talpa.


Taloushallintopalveluliikelaitoksen tuottamia taloushallinnon palveluita ovat kirjanpito, ostolaskut, laskutus, maksuliikenne ja palkanlaskenta. Liikelaitos laatii myös kaupungin tilinpäätöksen sekä kuukausiraportteja.

Talpan asiakkaita ovat Helsingin kaupungin toimialat ja liikelaitokset, tytäryhtiöt sekä kaupungin henkilöstö ja kaupungin palveluja käyttävät kuntalaiset.

Taloushallintopalveluliikelaitoksessa on kolme osastoa: keskitetyt palvelut, taloushallinnon palvelut ja palkkahallinnon palvelut.

Talpan tietovarantojen kuvaukset ja rekisterit


Taloushallinnon tietovaranto on Talpan hallinnoima tietovaranto, josta tietoja siirtyy kaupunkiyhteiseen taloustietovarantoon, kuten osto- ja myyntilaskut, kirjanpito.

Henkilötietovaranto on kaupunkiyhteinen tietovaranto, johon Talpa tuottaa tietoa esim. palkka-aineistoa. Tietovarantoon liittyy seuraava tietosuojaseloste:

Tiedotus ja viestintätietovaranto on kaupunkiyhteinen tietovaranto, johon Talpa tuottaa tietoja. Viestinnän tietovarantoon siirtyvät Talpan tiedotteet, Talpa tiedottaa -uutiskirjeen ja muiden julkaisujen osoitetiedot. Tietovarantoon liittyy seuraava tietosuojaseloste:

Talpan tietovarantojen tietoaineistot


Taloustietovarannon tietoaineistoon sisältyvät osto- ja myyntilaskut, kirjanpito.

  • Tietoja säilytetään sähköisesti 10 vuotta (osto- ja myyntilaskut), 13 vuotta (kiinteistöinvestointeja koskevat laskut ja tositteet), 15 vuotta (EU-rahoitteiset hankkeet) ja pysyvä säilytys (tilikartta ja tasekirjat) perustuen kirjanpitolakiin, arvonlisäverolakiin, valtioneuvoston asetukseen rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta.

Henkilöstötietovaranto on kaupunkiyhteinen tietovaranto, johon on Talpasta tallennetaan palkkatietoja sekä rekisteröidyn työsuhdetta koskevia tietoja.

  • Tietoja säilytetään mikrofilmillä 50 vuotta (palkkatiedot) ja pysyvä säilytys (luottamushenkilörekisteri).

Tiedotus- ja viestintätietovarannon tietoaineistoon sisältyvät rekisteröidyn etu- ja sukunimi ja sähköpostiosoite.

  • Tietoja säilytetään niin kauan, kun rekisteröity haluaa vastaanottaa Talpan tiedotteita.

Lisätietoja tietojen käsittelytavoista ja säilytysajoista on Helsingin kaupungin tiedonohjaussuunnitelmassa (TOS).

Talpan tietojärjestelmät

Taloustietovarannon tietovarantoon tietoja siirtyy seuraavista tietojärjestelmistä: taloushallinnonjärjestelmät, ostolasku- ja ostotilausjärjestelmät, taloushallinnon sähköinen arkisto, talousarvion laadinta ja seurantajärjestelmä, taloussuunnitteluohjelmisto, tiliöintiohjelma, matka- ja kulunhallintaohjelma, taloushallintajärjestelmä sekä kuittien arkistointijärjestelmä.

Henkilötietovarannon tietovarantoon tietoja siirtyy seuraavista tietojärjestelmistä: henkilöstötietojärjestelmä, matka- ja kulunhallintajärjestelmä, tiliöintiohjelma, taloussuunnitteluohjelma, HR-ohjelmat ja Oy-asiakkaiden HRM-järjestelmä sekä työajanseurantajärjestelmät.

Talpan viestinnän tietovarantoon ei liity tietojärjestelmiä.

Tietopyynnön tekeminen Talpan tietovarantoihin tallennettuun asiakirjaan

Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitos Talpa sijaitsee osoitteessa Sörnäisten rantatie 27 A, 00500 Helsinki.

Yleisöpalvelukassa on Kallion virastotalossa osoitteessa: Toinen linja 4A, 00530 Helsinki.

Kirjalliset yhteydenotot:
Talpa
PL 230
00099 Helsingin kaupunki

Lisätietoja: https://www.hel.fi/fi/paatoksenteko-ja-hallinto/talpa-helsinki

Esimerkki tietopyynnön tekemisestä Talpan taloushallinnon tietovarantoon tuotettuun asiakirjaan:

Tietopyynnön tekeminen potilaslaskutus/maksukattoasiassa

  • Tietojärjestelmä: taloushallinnonjärjestelmät
  • Hakutekijät: Laskun tiedot
  • Tietopyyntö: Asiakaspalvelupisteessä annetaan maksukattoon liittyvää neuvontaa. Maksukaton laskenta aloitetaan aina yhteydenoton perusteella.
    • Mikäli maksukatto täyttyy Talpan lähettämien sosiaali- ja terveydenhuollon laskujen kohdalla, ottakaa yhteyttä Talpan asiakaspalveluun, puh. 09 310 25300, puhelinaika arkisin klo 9–15, sähköposti: talpa.asiakaspalvelu(at)hel.fi
    • Jos maksukatto täyttyy HUS:n laskun kohdalla, voit ottaa yhteyttä laskussa olevaan HUS: n puhelinnumeroon. HUS-sairaaloiden potilaslaskutus vastaa arkisin klo 9–15 palvelunumerossa 09 471 785 50, sähköposti potilaslaskutus(at)hus.fi