Linkkejä tiedon lähteille

Tietoaineistoa syntyy asiankäsittelyprosessien lisäksi myös erilaisissa palveluprosesseissa. Olemme koonneet tälle sivulle oikopolkuja ja pikalinkkejä sellaisiin tietoaineistoihin ja palveluihin, jotka ovat suoraan kansalaisten haettavissa, saavutettavissa ja käytettävissä.

Viranomaisten tarjoamia internetpalveluja

Helsingin kaupungin päätöstoimielinten ja viranhaltijoiden päätökset ovat haettavissa ja luettavissa avoimesti internetissä. Kaupungin päätöksenteon virallinen sivusto sisältää tietoa kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä lautakuntien ja johtokuntien työskentelystä sekä päätöksenteosta. Suomi.fi –palvelun kautta pääset myös hakemaan suoraan erilaisia viranomaisten kansalaisille ja yrityksille tarjoamia palveluja.

Sidonnaisuusrekisteri

Sidonnaisuusilmoitusvelvollisesta on tallennettu henkilön tiedot kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun luottamustoimen ja virkatehtävän hoitamisen kannalta merkityksellisistä sidonnaisuuksista sidonnaisuusrekisteriin. Helsingin kaupungin sidonnaisuusilmoitukset on luettavissa internetistä.

Kaupungin kehittämistoiminnasta saat lisätietoja

  • Kaupunkirakentamisen hankkeista voi seurata alueittain: uutta helsinkiä.fi -sivustolta.
  • Digitaalisten palvelujen kehittämisen seuraamiseen on sivusto: digi.hel.fi

Pelastuslaitos/palotarkastustoiminta

Suoritetuista palotarkastuksista Pelastuslaitos toivoo kohteen palotarkastuksesta vastaavalta asianomaiselta palautetta tarkastuksesta ja pöytäkirjasta lomakkeella: asiakaspalautetta onnettomuuksien ehkäisystä. Lisätietoja palotarkastuksesta saa valvontakohteen vastuutarkastajalta, Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen internetsivuilta osoitteesta https://pelastustoimi.fi/helsinki tai arkisin klo 08.30–15.30 puhelinnumerosta (09) 31031203 (päivystävä palotarkastaja).

Hyödyllisiä linkkejä eri toimialojen palveluihin

Kaupungin tarjoamista palveluista saa lisätietoa kaupungin internetsivuilta.

Omien opintosuoritusten ja todistusten tietopyynnöt

Tietopyynnöt omista opintosuorituksista: Opetushallituksen ylläpitämästä KOSKI –tietovarannosta on saatavissa perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tiedot oppilaiden yksittäisestä opintosuorituksesta ja suoritetuista tutkinnoista KOSKI-palveluun vuodesta 2018 alkaen.

Omien opintosuoritusten tietopyynnöt tehdään Opetushallituksen omaopintopolku.fi -sivuston kautta. Ennen vuotta 2018 suoritetuista tutkinnoista todistuskopioiden tietopyynnöt osoitetaan siihen oppilaitokseen, josta opiskelija tai koululainen on valmistunut tai Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallintopalveluihin.

Todistusjäljennöksen voi pyytää sähköisesti kaupungin asiointiportaalin kautta asiointi.hel.fi tai lomakkeella.

Kaupunkiympäristön tarjoamiin tietopalveluihin pääset suoraan näistä linkeistä:

Kaupunkiympäristön toimialan palvelujen pikalinkkejä on listattuna alla. Kaupunkiympäristön päätöksistä saa myös laaja-alaisesti tietoa tutustumalla kartta.hel.fi –palveluun.

Tietoja on palvelun kautta saatavissa mm. luontotietopalvelusta, historiallisista kohteista Helsingissä, pikaraitiotiesuunnittelusta, pysäköintipalveluista, suunnitelluista asuntorakentamisen kohteista; Hitas-, hintakontrolloidut ja asumisoikeusasunnot.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan tapahtumakalenteri

Voit tutustua Helsingin kaupungin tapahtumiin tapahtumat Helsingissä -internetsivulla. Tapahtumat ovat saatavilla myös avoimena datana.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön ammattioikeuden tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön ammattioikeuttakoskevat tiedot löytyvät Valviran keskusrekisterien julkisesta tietopalvelusta, josta tiedot siirtyvät myös sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin (Luvitus- ja valvontatietovaranto). Ammattioikeustietoja voi hakea sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä internetosoitteesta: julkiterhikki.valvira.fi